Doğum Yapmamış Kadınlara Spiral (RİA) Uygulanabilir mi?

Etkili başka bir yöntem bulunamadığında uygulanabilir. Doğurmamış kadınlar için küçük boyutta spiraller bulunmaktadır.